PChouse首页 > 品牌库  > 电工  > 开关  > Cnshpad
Cnshpad弱电箱HBX-350-6 Cnshpad弱电箱HBX-350-6 Cnshpad弱电箱HBX-350-6
  • Cnshpad弱电箱HBX-350-6
  • Cnshpad弱电箱HBX-350-6
  • Cnshpad弱电箱HBX-350-6
Cnshpad弱电箱HBX-350-6
¥268¥488.0
去购买  
喜欢(0人) 已喜欢
商品参数
品牌Cnshpad
产品型号:HBX-350-6
开关类别:弱电箱
颜色:白色
开关按键数:1开
+ 我用过30人用过+1
我已经用过,再去分享下经验吧! 马上评论>>
相似产品
用户评论
家居专区 百科专区 品牌专区 家居问答